自定内容
   
Giới thiệu về chúng tôi


Phòng khám y học  cổ truyền Trung Quốc nỗ lực với việc quảng bá y học cổ truyền Trung Quốc, và thông qua việc sử dụng phương pháp y học cổ truyền thuần túy của Trung Quốc để đạt được mục đích điều trị bệnh và cải thiện các triệu chứng, dưỡng sinh và kéo dài tuổi thọ. Các dịch vụ chính bao gồm: các phương pháp vật lý trị liệu như châm cứu, ấn huyệt đạo, tăng thân nhiệt và các dịch vụ điều trị bằng thảo dược tự nhiên truyền thống của Trung Quốc được các bác sĩ Trung Quốc có tay nghề chuyên tâm chữa trị, bán các sản phẩm phục hồi và thực phẩm chức năng liên quan đến y học cổ truyền Trung Quốc.脚注信息
bản quyền2020/2021 TCM-PL công ty TNHH