自定内容
   
Chi tiết
文章正文
Thu phí
2020-06-07 20:42:17

Điều trị bằng phương pháp châm cứu

Điều trị bằng phương pháp thảo dược

Lần điều trị đầu tiên 260 zł

Phí toa thuốc cho lần tư vấn điều trị đầu tiên

150zł
Trị liệu một lần

260 zł


Căn cứ vào toa thuốc,tính theo ngày,tối thiểu thu 50đồng Ba Lan/ngày

Thẻ điều trị ưu đãi

7 lần châm cứu(thời hạn có hiệu lực là 2 tháng) 1200 đồng Ba Lan

10 lần châm cứu ( thời gian có hiệu lực là 1 năm)  1845đồng Ba Lan


Về việc thu phí :

Nếu tình trạng của bệnh nhân chỉ cần điều trị bằng phương pháp châm cứu (hoặc bệnh nhân chọn điều trị châm cứu), lần chẩn đoán đầu tiên chỉ trả 260zł, và không phải trả thêm phí tư vấn.

Nếu tình trạng của bệnh nhân cần châm cứu kết hợp với điều trị bằng thảo dược, bác sĩ sẽ nói rõ cho bệnh nhân ở lần chẩn đoán đầu tiên. Nếu bệnh nhân đồng ý với kế hoạch điều trị, sau lần chẩn đoán đầu tiên sẽ thanh toán như sau : phí châm cứu cho chẩn đoán đầu tiên + toa thuốc cho lần chẩn đoán đầu tiên + phí thuốc thảo dược (hoặc bạn có thể trực tiếp chọn mua thẻ khám chữa bệnh ưu đãi + toa thuốc cho chẩn đoán đầu tiên + phí thuốc thảo dược) Phí thuốc thảo dược cho lần chẩn đoán đầu tiền chỉ  được tính sau lần khám đầu tiền, trong những lần điều trị tiếp theo, không có phí bổ sung cho việc thay đổi đơn thuốc.

Nếu bệnh nhân nghi ngờ về việc chẩn đoán và phương pháp điều trị của bác sĩ, bẹnh nhân có quyền từ chối điều trị. Sau khi trả phí tư vấn đầu tiên 150 zł, lần chẩn đoán đầu tiên coi như kết thúc.

 * Khuyến cáo: Hiệu quả điều trị và liệu trình điều trị thay đổi tùy theo tình trạng sức khỏe thể chất của bệnh nhân, mức độ bệnh tình, thời gian điều trị bệnh và mức độ phối hợp điều trị của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân ở trong tình trạng thể chất kém và mắc các bệnh nội khoa khác nhau, bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý là có thể phải kéo dài thời gian điều trị .


脚注信息
bản quyền2020/2021 TCM-PL công ty TNHH