自定内容
   
Chi tiết
文章正文
Đau ở một vị trí đặc biệt
2020-05-07 17:46:52


Đau ở một vị trí đặc biệt: ví dụ, đau đốt sống cùng không thể ngồi lâu, đau xương đòn, đau nách, đau gót chân khó đi lại, đau xương ức, đau khớp gối, đau liên sườn, v.v.脚注信息
bản quyền2020/2021 TCM-PL công ty TNHH